TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Evkaf Teşkilâtı" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı hukuk tarihinin önemli müesseselerinden olan vakıf hukuku, farklı tabakalar arasındaki hukukî münasebetleri düzenlemekte ve...