Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Etnonimi

Orhun Türklerinin Aslı

Karim KABULOV Asırlar boyu “Türk” kelimesi farklı anlamlar taşımıştır. “Türk”, kelimesi etnolojik, etnopolitik…