Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Eşik Kurganı

ESKİ TÜRKLERDE YAZI

Yrd. Doç. Dr. İlhami DURMUŞ Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler…