Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Eserleri

FARUK SÜMER

Ayhan YÜKSELDoğum Tarihi: 5 Kasım 1924, Konya, Bozkır, Ölüm Tarihi: 21 Ekim 1995, İstanbul 5 Kasım 1924’te…

ATTİLA İLHAN

Abdullah UÇMANDoğum Tarihi: 15 Haziran 1925 Ölüm Tarihi: 10 Ekim 200515 Haziran 1925’te Menemen’de…

ABDÜLKADİR İNAN

Mustafa ERKANDoğum Tarihi: 29 Kasım 1889, Başkurdistan, Pirme Ölüm Tarihi: 1 Ekim 1976, Türkiye, Ankara…

CEVAT HEYET

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR 24 Mayıs 1925 tarihinde Tebriz’de doğdu. İyi yetişmiş bir din âlimi ve siyasetçi olan…

EROL GÜNGÖR

Şeyma GÜNGÖR 25 Kasım 1938’de Kırşehir’de doğdu. Babası Hacıhâfızoğulları’ndan Abdullah Sabri Bey annesi Zeliha…

AHMET TEMİR

Mustafa ERKAN 14 Kasım 1912’de Tataristan Özerk Cumhuriyeti Samara vilâyetine bağlı Bügülme (Bugulma) kazasının…

HÜSEYİN NAMIK ORKUN

Sabriye Gülay ÇİMEN Doğum Tarihi: 15 Ağustos 1902, İstanbulÖlüm Tarihi: 23 Mart 1956, Ankara 31 Ocak 1902’de…

YÛNUS EMRE

Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden birisi olan Yûnus Emre, İslam’ın…

MİMAR SİNAN

Prof. Dr. Semavi EYİCE Anadolu’nun kuzeybatısında küçük bir beylik halinde doğarak çok kısa bir süre içinde büyük…

BÎRÛNÎ

Bîrûnî’nin künyesi müellifler tarafından genelde, Ebû Reyhân el-Müneccim el-Bîrûnî, Muhammed b. Ahmed Ebû Reyhân…

PROF. DR. OSMAN TURAN

 PROF. DR. OSMAN TURAN’IN HAYATI ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ ( 1914 - 17 Ocak 1978 )GİRİŞ Milletlerin istikbali…

AKDES NİMET KURAT

Turan CANGiriş 1917 Ekim ihtilalini takiben Türk Dünyasının farklı bölgelerinde kendi cumhuriyetlerini kuran…