Tarama Etiketi

Ermeniler

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ERMENİLER

Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Türk Ermeni ilişkilerinin başlangıcını IX. yüzyıl başlarına kadar götürmek mümkündür. Bilindiği gibi Emeviler zamanında Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı İslam kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş, fakat kesin İslam…

1895 ZEYTUN ERMENİ İSYANI

Dr. Yahya BAĞÇECİ Köklü bir geçmişe sahip olan Türk-Ermeni ilişkileri, Türklerin XI. yüzyılda Anadolu’ya gelmesiyle başlamıştır. Bu dönemde Türklerin siyasi hakimiyetlerine giren Ermeniler, XIX. yüzyılın sonlarına kadar Türklerle barış…