Tarama Etiketi

Ergenekon

KURT DEDE ve TARİHÎ BAĞLANTISI

Prof. Dr. Necati DEMİR Yıllardır sürdürdüğümüz “Karadeniz Bölgesi Dil, Tarih ve Kültür Araştırmaları” çalışmalarımıza Trabzon yöresinde devam ederken karşımıza dikkat çekici bir konu çıkmıştır: Kurt Dede. Saha araştırmalarımız sırasında…

TARİHTE VE MİTOLOJİDE NEVRUZ

Yrd. Doç. Dr. Hasan TUTAR Bir toplumun kültürünün en zengin örneklerinden biri bayramlardır. Bayramlar, milli veya dini olmak üzere, her millette görülür ve toplumun bütün fertlerinin ortak katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlanır. Milli…

ERGENEKON DESTANI

Türk kültür tarihinin çeşitli araştırma alanlarına özgü değişik düzeylerde henüz çözümlemesi yapılmamış sınırsız sayıda sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlardan bir kısmı, bana göre, tarihi süreç içinde yazılı kaynaklarda yer alan ve çeşitli…

ERGENEKON DESTANI ve NEVRUZ BAYRAMI

Prof. Dr. Abdülhalûk M. ÇAY 1993 yılında beşinci baskısını yaptığımız "Türk Ergenekon Bayramı/Nevruz" adlı eserimizde yer alan Ergenekon destanı ve Nevrûz konusundaki düşüncelerimiz öyle anlaşılıyor ki bazılarını rahatsız etmiş…

BOZKURT’UN DİLİ OLSA…

Doç. Dr. Erkan GÖKSU Cemil Meriç vaktiyle ülkemizdeki “sözde aydınlara” işaret ederek “Son yıllarda garip bir mahlûk türedi Türkiye'mizde. Tek sahife tarih okumadan milletin mazisini keşf, halini tasvir, istikbalini tanzim eden bir allame…

ERGENEKON DAVASI ve TÜRK ORDUSU

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ "Adalet TANRI'nın, hüküm sizindir." E. Kur. Yüzbaşı Muzaffer ÖzdağTalat Aydemir tarafından düzenlenen 21 Mayıs askeri darbe girişimi sonrasında gerçekleşen Mamak Sıkıyönetim Mahkemesinde yapılan savunmanın son…

ERGENEKUN

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ Eski Türk yurdu ve coğrafyası üzerine şimdiye kadar çok değişik fikirlerin ortaya atıldığı bir gerçektir. Yani Türklerin ana yurdu meselesi çok tartışılmış ve halâ da tartışılmaya devam ediyor. Biz de,…

NEVRUZ – ERGENEKON BAYRAMI

 Mustafa TURANCI  Dede Korkut geleneğinin son temsilcilerinden Âşık Veysel, insanoğlunun en sadık yârinin toprak olduğunu söyler. Türklerdeki toprak anlayışı ve vatan sevgisi, destanlar çağında şekillenmiş ve değerinden hiçbir şey…

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

 Prof. Dr. Erman ARTUN Nevruz, Türk dünyasında, ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip olup Türklük dünyasında ve Anadolu'da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzyıllardır Türk kültürüne özgü özelliklerle…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

 Ayşe BAŞÇETİNÇELİK  Her çağda toprağın görünüşündeki değişiklikler insanları çok etkilemiştir. Yaşamının bu değişimle yakından ilgisi olduğunu düşünen insan, doğanın bu gücü karşısında onunla barışık olmanın yollarını aramış, ondan…

BU “ERGENEKON”DAN DA ÇIKACAĞIZ!

24 Ocak 2008 "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna, Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna.." Onlar ki, serdengeçti Türk milliyetçileridirler.. Tozun dumanın içinde yolunu arayanların önünden yürümektedirler.. Onlar…