TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Erbil Tarihi" ile Etiketlenen Konular

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le­rin­den bi­ri­dir. Erbil şeh­ri al­tın ça­ğı­nı...