Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Emir Gazi

DÂNİŞMENDLİLER

Dânişmendliler Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisidir (1071-1178). Bu…