Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Emeviler

Memlûk Sistemi

Memlük (çoğulu, memâlik) kelimesi sözlükte, efendisinin mülkiyeti altındaki kişi anlamına gelmektedir. Arap dilinde…