Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Elçi

Sefaretnameler

Doç. Dr. Belkıs Altuniş - GÜRSOY Osmanlı İmparatorluğumun yabancı ülkelere gönderdikleri elçilerin kaleme…