TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Elçi" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı Devleti’nin Afrika’da hakimiyet kurma çalışmaları Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında gerçekleştirdiği Mısır seferi ile...
Osmanlı İmparatorluğumun yabancı ülkelere gönderdikleri elçilerin kaleme aldıkları mektup, risale, seyahatname, takrir ve havadisnamelere sefaretname...