Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ejderha At

TÜRK SANATINDA AT

Türkler, Asya Hunları gibi göçebe Orta Asya halkları soyundan gelirler ve tarih sahnesinde at yetiştirici…