Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ebu’l-Kâsım Saltuk

SALTUKLULAR

Doç. Dr. Ali ÖNGÜL Saltuklular, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum,…