Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ebû Said

Timurlular

Cengiz Han, ülkesini taksim ederken, Türkistan, oğlu Çağatay’ın hissesine düşmüştü. Timur’un doğduğu tarihlerde…