Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Dur Yolcu

BİR YOLCUYA

 BİR YOLCUYA Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu…