Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Dr. Sevda A. SÜLEYMANOVA

KAFKASYA VE AVARLAR

Dr. Sevda A. SÜLEYMANOVA Avarların konar göçer mi yoksa yerleşik bir halk mı olduğu konusunda literatürde muhtelif…