Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Dr. Mustafa Aksoy

OĞUZNÂME

Dr. Mustafa AKSOY Oğuzlar ile ilgili en eski tarihi kayıt Yenisey Kitabelerinde bulunmaktadır. Bu kayıttan…