Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Dosta Sesleniş

DOSTA SESLENİŞ

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Od düşmüş gönlüme. Söndür de derdine yan... Muhanne yolu kesmiş, Çöldeki merdine yan...…