TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Doğu Roma" ile Etiketlenen Konular

Abbasiye dönemi Türklerin İslâm içinde yer almaya başladıklarını göstermektedir. Yalnızca Türklerden meydana gelen orduların kurulduğu;...
Rua’nın Romalılarla barış görüşmesi yapmaya hazırlandığı bir sırada vefat etmesi üzerine, Hun yönetimini Attila ve...
400’Iü yıllarda Hun Batı Kanadı Elig’i Uldız tarafından “güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her...