Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Doç. Dr. Yağmur SAY

TÜRK TIP KURUMLARI

Türk tarihi içinde sağlık hizmetlerini ve sağlık kurumlarını çok eski dönem ve bölgelere götürmek mümkündür.…