Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Doç. Dr. Mustafa TATÇI

Yûnus’un Dîvanı

Yûnus’un asıl san’atını, düşünce dünyasını ve estetik temayüllerini öğrendiğimiz eseri Divân’ıdır: Yûnus olduysa…

Yûnus Emre

Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en büyük şahsiyetlerden birisi olan Yûnus Emre, İslam’ın…