TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Doç. Dr. Muallâ Uydu YÜCEL" ile Etiketlenen Konular

Kuman Kıpçakları, Bizanslılar ve Lâtinler “Kumanos, Kumanoi, Cumanus, Komani”, Ruslar “Polovets”, Alman ve diğer Batılı...
Peçenekler kaynakların ifadesine göre İtil’i (Volga) geçerek Macarların yerine Don-Kuban havalisine ilk defa kalabalık kütleler...