Tarama Etiketi

Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN

AYDIN OĞLU HIZIR BEY

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHANI. Hızır Bey’in İlk Devirleri Germiyan Oğulları Beyliği’nin sübaşısı olan Mubârizeddîn Gâzi Mehmed Bey, başlangıçta bu beyliğin damadı olan Sasa Bey ile birlikte hareket etmiş, daha sonra ise onu ortadan…

LADİK BEYLİĞİ (1261-1403)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHAN I. Lâdik Beyliği’nin Kuruluşu Cengiz Han’ın büyük harekâtı sonucu Moğolların önünden kaçan kalabalık Türk boyları doğu yönünden Anadolu’ya girip, muhtemelen 1243’deki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun daha…