Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Doç. Dr. H. Mustafa Eravcı

SAFEVÎ HANEDANI

Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Safevî Hanedanı saltanat sahibi olarak İran’da yaklaşık iki buçuk asır hüküm…