Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir

Cengiz İstilası

Cengiz’in ilgisini doğrudan İslâm dünyasına çeken olayların ilki, Hârizm (Harezm) diyarından giden üç tüccarın…