Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu

BULGAR MEZÂLİMİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU I. Bulgaristan’da Osmanlı Hâkimiyeti Ondördüncü yüzyılın ortalarından itibaren…