TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Dîvanû Lügat it-Türk" ile Etiketlenen Konular

Bugün dünya üzerinde ikiyüz milyon civarında, “Türk” ismiyle anılan bir insan topluluğu yaşıyor. Bu muazzam...
Türk dilini incelerken insan zekasının dilde yarattığı mucizeyi görürsünüz Maks MÜLLER Türkler önce köle ve...
Son zamanlarda iki Türk bilgini tarafından iki mühim eser neşrolundu. Memleketimizin ilmine övünç verecek kadar...
Kahramanlar sadece eli kılıç sallayanlar değildir. Eli kalem tutanlar, ilimleriyle, bilgileriyle toplumlara ışık olanlar da...