TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Divan Şiiri" ile Etiketlenen Konular

A. Güzel Sanatların İlişkisi ve Bunun Sebepleri Üzerine Fikirler Güzel sanatların birbirleriyle ve kendilerini var...
Türk ve İran uluslarının bu müşterekleri içerisinde en önde geleni şüphesiz ki İslâm dininin etkisi...
Hiçbir sanatkârın yaşadığı sosyal ve tabiî çevrelerin dışında düşünülmesi mümkün olamayacağı gibi bu çevrelerin tesirinde...