Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Divan

Bâkî

Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK Hayatı Onaltıncı yüzyılın büyük sairi Bâkî, 1526/1527 yılında İstanbul’da doğmuştur.…