Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Dini Danslar

Türklerde Dini Danslar

Erkan ERGİN İnsanın uygarlaşma sürecinde sanatın en eski belirtisi olarak kabul edilen dans önemli bir yer tutar.…