Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Din

Nogay Türkleri

Nesrin GÜLLÜDAĞ Nogay Adı ve Nogay Boyları Nogay kelimesi bir şahıs adı olup, 1270-1299 yıllarında Altın Ordu’da…

Atatürk ve Din

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk KILIÇ Giriş Oluşturduğu toplumsal dalga itibariyle, bin dokuz yüz yirmilerin…

Türkler ve İslâmiyet

Prof. Dr. Osman TURAN Yeni bir din veya medeniyetin kabulü, cemiyet içerisindeki inanış, düşünüş ve yaşayış gibi…