Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Dil

KAŞKAY TÜRKLERİ

Kaşkayların menşei ve onların İran’ın güney vilâyetlerine nereden göçürüldükleri ve yerleştirildikleri hakkında da…

HAKASLAR

Dr. David G. ANDERSONS Hakaslar Güney Sibirya’da Sayan Dağlarının kuzey ve batısındaki bozkırlarda yaşayan Türk…

KIRGIZ TÜRKÇESİ

Kırgız Türkçesi, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin devlet dili, dünyada sayısı üç milyondan fazla olduğu tespit edilen…

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Türkçe gibi yazıya geçirildiği dönemlerden beri, sürekli olarak alfabe değişikliğine uğramış bir dil daha yoktur.…

TÜRK TARİH TEZLERİ

Cumhuriyet’in ilk devrinde hazırlanan İlkokul, Orta Okul ve Lise Tarih ders kitapları Atatürk’ün çizdiği yönde…