Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Devletşah Tezkeresi

ALİ ŞİR NEVÂÎ

Prof. Dr. Ali Nihat TARLAN Büyük filozofları, büyük âlimleri, büyük sanatkârları, felsefe, ilim ve sanat yolundaki…