TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Devlet Tarihçisi" ile Etiketlenen Konular

Vekayi’nüvis veya daha sonraki şekliyle vak’a-nüvis, Osmanlı merkez teşkilâtında vazifeli devlet tarihçisine verilen unvandır. Vekayi’nüvisler,...