Tarama Etiketi

Devlet Ana

ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI

Mustafa MİYASOĞLU Çağdaşlık kavramıyla 20. yüzyıl bir bakıma özdeşleşmiş gibidir. Dünyada, bu yüzyılda pek çok şey değişir, imparatorlukların yıkılışı ve milliyetçiliğe bağlı olarak ulus devletlerin kuruluşu da bu döneme rastlar. Türk…