Tarama Etiketi

Demografik Yapı

TÜRKMENİSTAN’DA SOSYAL YAPI

Yrd. Doç. Dr. Durmuş TATLILIOĞLU Bu çalışmada Türkmenistan’da sosyal yapı konusu ele alınıp İncelenmektedir. Sosyal yapı çeşitli sınıflamaların sistematik şeklidir. Sosyal yapıyı oluşturan her unsur, yerine getirdikleri fonksiyon ve…

TÜRKMENİSTAN’IN DEMOGRAFİK YAPISI

Orta Asya’nın güneybatısında yer alan Türkmenistan Cumhuriyeti, kuzeyinde Kazakistan, kuzeydoğusunda Özbekistan, güneydoğusunda Afganistan, güneyinde İran ve batısında Hazar Denizi ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 491.2 bin km2 olan Cumhuriyetin…