Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Cuci Ulusu

Altın-Orda Hanlığı

Cengiz Han (1155-1227), 1220 yılında başladığı Harezmşahlar seferi ile meşgul iken 1222 yılında kumandanları…