Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ch’e-pi Kağan

Göktürkler

Türk milletine ad verme şerefi kazanan Göktürklerin tarihi, bağımsız devlet olarak yaklaşık iki yüz yıl sürmüş,…