Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Cezayir

Oruç Reis

Prof. Dr. İdris BOSTAN Midillili sipahi Yâkub Ağa’nın dört oğlundan ikincisi olup Barbaros Hayreddin Paşa’nın…