Tarama Etiketi

Cengiz han

TÜRK DÜNYASININ BAŞKENTİ-TAŞKENT

İklil KURBAN Türk dünyası söz konusu olduğunda, en çok konuşulan şehir kuşkusuz Taşkent’tir. Çünkü Taşkent, doğanın en soylu varlığı olan taştan yaratılmış kolay kolay düşmanına teslim olmayan dik başlı-kahraman, fakat sevgiyle donanmış…

İLHANLILAR

Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI Tarih boyunca Türk devletleri genelde, Avrasya coğrafyasının tamamı veya büyük bir bölümüne hakim olmuşlardır. Bu sınır zaman zaman Asya’nın tamamı Avrupa ve Afrika kıtalarını da içine almıştır. XIII. yüzyılın…

ÇİNGGİS HAN VE MOĞOLLAR

Okul kitaplarımıza Türk Moğol İmparatorluğu adıyla geçmiş ve tarih öğrenimimizin bir parçası olmuş olan bu siyasi yapı, Türkçemizde Moğol Devleti, Moğol İmparatorluğu, Çinggis Han (Cengiz Han) ve Devleti gibi değişik adlarla da anılır.…

BİR ARAŞTIRMACININ GÖZÜYLE MOĞOLİSTAN

Turan CAN Giriş Bu çalışmamız, Moğolistan Milli Devlet Üniversitesi Asya Araştırmaları Uluslararası Bilimsel Konferansına Bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri Kitabı Cilt 1. 2015 Ulanbator-Moğolistan Asya Araştırmaları için sunduğumuz,…

TÜRKLER ve MOĞOLLAR TARİHLE İÇ İÇE

TURAN CAN Giriş; Bozkırın hamlelerini anlamak zordur çünkü onun hayranlık uyandıran muhteşem tarihi daima bütünlükten yoksun bir halde sunulmuştur. Sadece yıldızın parladığı anlar, bir birinden kopuk yükselişler, dünyanın gözünü…

MİLLİ MEFAHİREYE SAYGI

Hüseyin Nihâl ATSIZ Millete büyük hizmetler görmüş insanlar milli mefahirdendir ve bunlara saygı millet fertlerinin vicdan vazifesidir. Milli mefahirin ne olduğunu bilmek nihayet bir kültür meselesidir. Bu kültür aile ocağında, okulda,…