Etiket: Büyük Nutuk

Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum,...
22.01.2014
1.874
19 oya karşı 148 oyla İsmet Paşa Hükümeti güvenoyu aldı....
22.01.2014
1.384
Efendiler, o gün de gensoru görüşmeleri bir sonuca bağlanamadı; ertesi...
22.01.2014
1.277
Rauf Bey, söz söylerken, Meclis’e karşı çok saygılı olduğunu göstermek...
22.01.2014
1.238
Efendiler, aynı zamanda milletvekili olarak bulunan Genelkurmay Başkanı ve komutanlar,...
22.01.2014
1.253
Şimdi, saygıdeğer Efendiler, isterseniz, size, büyük bir «komplo» konusunda bilgi...
22.01.2014
1.205
Saygıdeğer Efendiler, her meselede ve her uygulama safhasında kendisini söz...
22.01.2014
1.351
Efendiler, Rauf Bey’in çalışmalarının nasıl bir hedefe yöneldiğini ve maksadının...
22.01.2014
1.156
Bilindiği üzere, bu Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’na göre, Meclis Başkanı, Meclis...
22.01.2014
1.166
Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için Meclis’te oylamaya geçildi. Toplanan oyların...
22.01.2014
1.238
Yemek sırasında: «Yarın Cumhuriyet ilân edeceğiz» dedim. Orada bulunan arkadaşlar,...
22.01.2014
1.212
Ali Fuat Paşa ile de kısa bir görüşme yapıldı. Fuat...
22.01.2014
1.256
Kuponlar ve imtiyazlar konusunda aralarında geçen bir yazışma iki tarafı...
22.01.2014
1.179
Genellikle iki tarafa karşı aldığım tavır yumuşak olmadı. Bir tarafa...
22.01.2014
1.074
Efendiler, burada, Lozan barış görüşmeleri sırasında çıkan ve barış imzalandıktan...
22.01.2014
1.328
Efendiler, Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra, düşman devletler tarafından Türkiye’ye dört...
22.01.2014
1.215
Efendiler, Irak seferinde, Nurettin Paşa zamanındaki durumun içyüzü şundan ibarettir:...
22.01.2014
1.303
Gerçekten, bazı seçim bölgelerinde bağımsız milletvekili olma teşebbüsünde bulunanlar başarı...
22.01.2014
1.234
Saygıdeğer Efendiler, her yerde, siyasî parti kurma konusunda da halkla...
22.01.2014
1.187
Efendiler, saltanatın kaldırılması ve hilâfet makamının yetkisiz kalışı üzerine, halk...
22.01.2014
1.149
17 Kasım 1922 tarihli resmî bir telgrafın ilk, cümlesi şuydu:...
22.01.2014
1.231
Refet Paşa’ya görev verilmesi, daha sonra Ankara’dan Bursa’ya gidişim sırasında...
22.01.2014
1.202
Efendiler, 26/27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde, düşmanın Karahisar’ın...
22.01.2014
1.157
Gerçekte ordumuz ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak üzere bulunuyordu. Ben, daha...
22.01.2014
1.179
Saygıdeğer Efendiler, bizim Başkomutanlığımız ile ilgili 5 Ağustos 1921 tarihli...
22.01.2014
1.318
Saygıdeğer Efendiler. 1921 yılı içinde, çeşitli devletlerle resmî ve özel...
22.01.2014
1.264
Efendiler, hatırlarsınız ki, Nurettin Paşa, Yunan ordusunun ilk defa taarruz...
22.01.2014
1.307
Bildiğiniz gibi savaş ve muharebe demek; iki milletin, yalnız iki...
22.01.2014
1.212
Saygıdeğer Efendiler, olayları Sakarya Meydan Muharebesi’ne getirmek istiyorum. Fakat, bunun...
22.01.2014
1.219
Kâzım Karabekir Paşa’nın bu bilgileri veren 11 Temmuz 1921 tarihli...
22.01.2014
1.226