Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Bozgun

Bölüm 2.25 – BOZGUN

Ertesi bahar, Türkeli’ne erkence geldi. Gökten inen türlü belâlarla bitkin hale gelen bu insanlar biraz doyum olmak…