Tarama Etiketi

Bizans

AYDIN OĞLU HIZIR BEY

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KAYHANI. Hızır Bey’in İlk Devirleri Germiyan Oğulları Beyliği’nin sübaşısı olan Mubârizeddîn Gâzi Mehmed Bey, başlangıçta bu beyliğin damadı olan Sasa Bey ile birlikte hareket etmiş, daha sonra ise onu ortadan…

AVARLAR

Istvan ERDELYI Rusçadan Çev.: Kürşat YILDIRIM Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair hatıralar, yazılı eserler veya dokümanlar bırakmazlar. Onların hayatını ortaya koymanın yolu sıklıkla arkeolojik çalışmalardan…

SELÇUKLU TÜRKİYESİ’NDE TİCARET

Yrd. Doç. Dr. M. Said POLAT Anadolu’nun görkemli antik şehirleri, önce Pers, arkasından Arap istilâları, bunlar yetmezmiş gibi Bizans’ın katı merkeziyetçi tutumunun sebep olduğu ve müdahale ettikçe daha da derinleştirdiği toplumsal…

KARASİOĞULLARI BEYLİĞİ

Doç. Dr. Zerrin Günal ÖDEN Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşüyle uç bölgelerde faaliyet gösteren beyler tarafından kurulan beyliklerden biri de Karasioğulları Beyliği’dir. Karasioğullarının menşei hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi…

SELÇUKLU SULTANI II. KILIÇ ARSLAN

Prof. Dr. Osman TURAN Sultan Mas’ud I.’un oğlu, Kılıç Arslan I.’ın torunudur. Bu büyük Selçuklu sultanının uzun süren hükümdarlığı zamanında (1155-1192) Bizanslıların Anadolu’yu ele geçirmek emel ve teşebbüsleri kat’i şekilde kırılmış,…

ANADOLU’NUN FETHİ VE TÜRKLEŞMESİ

Abbasiye dönemi Türklerin İslâm içinde yer almaya başladıklarını göstermektedir. Yalnızca Türklerden meydana gelen orduların kurulduğu; Vasıf et-Türkî, Karınoğlu Fazl, Ferec et-Türkî, Anuçur et-Türkî, Bilge-Çur, Togan oğlu Ahmet, Sabit…

TUNA BULGAR DEVLETİ (679-1018)

Ayşe KAYAPINAR İlk Bulgar Devleti’nin kurulduğu Aşağı Tuna’nın iki kıyısını kapsayan bölge ile Dinyester Irmağı’nın ağzından Balkan Dağları’na kadar uzanan alana VII. yüzyılın sonuna doğru gelen kavimler kimlerdi? sorusuna uzun süre cevap…

HAZAR-BİZANS İLİŞKİLERİ

Kevin Alan BROOK Yedinci yüzyılın başlarından itibaren Hazar Türklerinin güçlü Güneybatı komşusuyla uzun süreli ilişkileri oluşmaya başlamıştı. Bu ilişkiler kimi zaman dostluk kimi zaman da düşmanlık ilişkisi biçiminde olmuştur. Thomas…

BÜYÜK HUN HÜKÜMDARI ATİLLA

Rua’nın Romalılarla barış görüşmesi yapmaya hazırlandığı bir sırada vefat etmesi üzerine, Hun yönetimini Attila ve Bleda üstlendiler. Türk devlet teşkilâtında daima büyük kardeşin tahta çıkması kesin olmayıp, şehzadeler arasında en…

İSTANBUL’UN FETHİ

Prof. Dr. Feridun EMECEN Fethin Yakın Arka Planı Küçük bir beylik olarak Bizans’ın sınır boylarında kurulan Osmanlı Devleti’nin İstanbul ile ilgisi daha kuruluş yıllarında başlamıştır. Gerek Orhan Bey gerekse I. Murad dönemlerinde Osmanlı…

OSMANLI – BİZANS İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI Osmanlı Türkleri Tarih Sahnesine Çıkmadan Önce Bizans İmparatorluğu Onbirinci yüzyılın başlarından itibaren çeşitli iç ve dış faktörler nedeniyle Bizans Devleti gerileme dönemine girmiş bulunuyordu. 1071 yılında…

AVARLAR

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Hunlar’dan sonra Avrupa’yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarlar’ın menşei konusunda çok uzun tartışmalar yapılmış. Fakat artık onların Türk olduğu ilim alemine kabul edilmeye başlanmıştır. Bunların menşeinin Türk…