Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Bilim

Eski Türklerde Bilim

Tarih öncesi dönemlerde, eski Türklerin ana yurdu Orta Asya olarak kabul edilmektedir. Türklerin ana yurdu Orta…

Türkmenistan

Eski Türkmen halkının nadir rastlanan meşhur bir tarihi vardır. Türkmenistan, dünya medeniyet merkezlerinden…