TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Berât" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı kanunnamelerinin alanını, İslam Hukuku’nda ülü’l-emre tanına yasama yetkisi teşkil eder. Osmanlı Hukuku’nda ülü’l-emr tarafından...
Osmanlı Devleti’ni etnik, dini ve kültürel farklılıklar bakımından en zengin, ama aynı zamanda da problemli...