Tarama Etiketi

Bektaşilik

BEKTAŞİLİK

Kemal ÜÇÜNCÜ Bektaşilik, büyük Türk mutassavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli etrafında teşekkül etmiş ve onun ismine izafeten Bektaşilik ismini almış, "mürşid olarak Hz. Muhammed’i (s.a.v.), rehber olarak Hz. Ali’yi (k.v.) pir olarak Hacı Bektaş-ı…

BEKTÂŞÎLİĞİN SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRESİ

Dr. Hüseyin ÖZCAN Türk halk kültürü ve sosyal hayatı içinde Bektâşîlik anlayışının önemli bir yeri vardır. Başlangıcı İslâm öncesi inançlara kadar götürebilen bu anlayış zamanla gelişerek ve yaygınlaşarak Türk toplumunda kitleleri…

BEKTAŞÎLİKTE DÖRT KAPI KIRK MAKAM

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarikat mensubunun geçeceği maddî ve manevi aşamalardır. Hacı Bektaş Velî, Makâlât adlı eserinde tarikatının öğretisini bu şekilde düzenlemiştir. Ona göre kul, Çalap…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALEVİLİK

Mustafa AKSOY Saha araştırmaları özellikle folklorcu ve sosyologlar için çok önemlidir. Çünkü milletlerin ve küçük sosyal gnıpların kültürel kalıplarının bakiyeleri ve temelleri önemli ölçüde bu tür çalışmalar sonucu ortaya konulur.…