Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Bayram

MİLLİ BAYRAM

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Bayram, Türkçe kökten gelme bir kelimedir. Toplu bir halde sevinme ve eğlenme anlamına…