TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Bayram" ile Etiketlenen Konular

Bayram kavramı ilk defa Kaşgarlı Mahmûd’un XI. yüzyılda yazdığı “Dîvân”da görülür. Kaşgarlı, kelimenin aslının “bedhrem”...
Dede Korkut geleneğinin son temsilcilerinden Âşık Veysel, insanoğlunun en sadık yârinin toprak olduğunu söyler. Türklerdeki...
Bayram, Türkçe kökten gelme bir kelimedir. Toplu bir halde sevinme ve eğlenme anlamına gelir. Buna...
20-21 Mart , güneşin KOÇ burcuna girdiği yani, baharın geldiği gündür. Baharın gelişi, tarihin karanlıklarından...