TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Bâyezid" ile Etiketlenen Konular

Bir Cihân devleti kurmaya karar veren Yavuz, tahta geçer geçmez hemen Memlûklerle şekli bir ittfâk...