TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Batılılaşma" ile Etiketlenen Konular

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme/Batılılaşma dönemi olarak nitelendirilen 18. ve 19. yüzyıllar köklü bir kültür değişiminin yaşamış...
Mimarlık yapıtları toplumda çeşitli nedenlerle oluşabilecek düşünsel ve politik değişimleri yansıtırlar. Değişim, kentlerin fiziksel düzeninde,...
Fransa İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti uzun süre Avrupa siyasetinde birlikte hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti, Avrupa’da...
Osmanlı Devleti, 17. yüzyılın sonlarına doğru kaybedilmekte olan savaşlarla tanışmaya başlayacaktır. Kaybedilen savaşlar, sarsılan askerî...
I. Batılılaşma Olayları 1. “Türkiye”nin Kuruluşu Modern bir toplum olmak ve modern bir devlet kurmak...
1789 Fransız İnkılâbı zamanında, Osmanlı pâdişâhı olan III. Selîm’in saltanat devri Türk kültür ve medeniyet...
A. Giriş Osmanlı hanedanının yirmi sekizinci hükümdarı ve III. Mustafa’nın oğlu olan III. Selim, ilgi...