Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Batı Göktürk Devleti

GÖKTÜRKLER

Türk milletine ad verme şerefi kazanan Göktürklerin tarihi, bağımsız devlet olarak yaklaşık iki yüz yıl sürmüş,…