TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Bağdat Baruthânesi" ile Etiketlenen Konular

Ateşli silâhların kullanılmaya başlanması ve bunların muharebe ve muhasaralarda etkisinin görülmesi, bütün devletleri bu tür...